Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б)

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.).

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в освітній процес.
  2. Науково-методичне забезпечення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  4. Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі технікумів і коледжів.
  5. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих і післядипломній освіті.
  6. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентської молоді в ЗВО.
  7. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.