Створено кафедру образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

1 вересня шляхом перейменування кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій створено кафедру образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності (кафедра ОДМТБЖД). Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності була утворена в 2012 році шляхом об’єднання кафедри теорії і методики технологічної і професійної освіти і кафедри машинознавства, організації і економіки виробництва та безпеки життєдіяльності. Кафедра ОДМТБЖД забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Трудове навчання і Технології), 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) та 023 Образотворче мистецтво (Декоративне мистецтво, реставрація) ступенів вищої освіти бакалавра та магістра. Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 80 фахових навчальних дисциплін, здійснюють керівництво написанням кандидатських та докторських дисертацій, курсових та дипломних робіт студентів, керівництво навчальними і педагогічними практиками. Для забезпечення якості навчально-виховного процесу обладнані навчальні кабінети й лабораторії: лабораторії робочих машин та енергетичних машин, електротехніки, теорії і методики навчання технологій, основ декоративно-вжиткового мистецтва та технічної творчості учнів, безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, технологій виробництва конструкційних матеріалів тощо. Функціонує низка навчальних майстерень, добре оснащених навчальним і промисловим деревообробним та металообробним обладнанням (слюсарної і токарної справи, ручної та механізованої обробки деревини, швейної справи, цех з виготовлення меблів).Нині на кафедрі працює 15 викладачів: з науковим ступенем доктора педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, завідувачка кафедри ОДМТБЖД – професор Т.П. Зузяк; з науковим ступенем кандидатів наук – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій С.В. Подолянчук; кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності В.С. Гаркушевський; кандидати педагогічних наук, професор – Д.І.Коломієць, доценти – С.Д. Цвілик, О.В. Марущак, А.Я. Матвійчук, А.В. Іванчук, І.В. Савчук, Л.В. Плазовська; Заслужений діяч мистецтв – Шинін О.С.; кандидати педагогічних наук, старші викладачі – В.М. Глуханюк, В.В. Соловей, І.В. Шимкова; асистент – Н.В. Вусик Забезпечувати навчальний процес на кафедрі допомагають 4 майстри виробничого навчання – О.В.Назаров, Ю.В.Бабчук, Г.Ф.Чадюк,А.В. Грицак; 5 старших лаборанти – Л.А.Салацінська, Н.І.Зінченко, В.Л.Стінянський, Н.Ю.Сухорукова, Т.Д. Костюк.