ЕПІТЕТ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО Й АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ «ЧАС» (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ ВІННИЧЧИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • Алла Горобець Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-89-96

Ключові слова:

епітет, лексико-семантичне поле, асоціативне поле, темпоральність, художні засоби

Анотація

Статтю присвячено аналізу епітетних конструкцій у складі лексико-семантичного й асоціативного поля «час» у мовотворчості письменників Вінниччини ХХ століття. Подано тлумачення терміна «епітет», визначено основні підходи до його сприйняття. Проаналізовано традиційні й оказіональні епітетні конструкції.

Окреслено структуру епітетів: поняття і його характеристика, означення, побудоване на основі образу.

Схарактеризовано подвійні епітетні конструкції, які ґрунтуються на поєднанні несумісних ознак темпоральної номінації на основі колористичних характеристик, смакових, тактильних відчуттів, емоційно-почуттєвої сфери людини, її психофізичного стану чи ознак зовнішності.

Визначено семантичні типи епітетних конструкцій із ядерною лексемою «час», що в досліджуваному контексті має різні значення: періоди історії, періоди життя окремої людини. Виявлено основні функції епітетів − естетичну (орнаментальну), експресивну, посилювальну і функцію виділення основної ознаки.

Біографія автора

Алла Горобець, Вінницький національний аграрний університет

аспірантка кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, асистент кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету (Україна)

Посилання

Аристотель. Поетика. Київ: Мистецтво, 1967. 134 с.

Волковинський О. Епітет як носій та елемент стилю. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 272–277.

Жирмунский В. М. Теория литературы. Ленинград : Наука, 1977. URL : http://www. studfiles.ru/preview/460735 (дата звернення: 12.10.2020).

Сапун М. Епітети в системі образних мовних засобів Г. Косинки. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / за ред. Г. І. Мартинової. Вип. 12/13. Черкаси, 2011. С. 248–252.

Словник української мови : в 11 томах. Т. 2. 1971. 484 с.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 0

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІІ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИ