ГРАМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАНЬ У ТЕКСТАХ НОВЕЛ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО (НА МАТЕРІАЛАХ ЗБІРКИ «ЗРОБИ ЦЕ НІЖНО…»)

Автор(и)

  • Леся Алтицева Національна академія Служби безпеки України
  • Лариса Голіченко Національна академія Служби безпеки України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-78-88

Ключові слова:

звертання, кличний відмінок, вокатив, вокативне речення, адресат, поширене звертання, непоширене звертання

Анотація

У статті проаналізовано звертання в мові художніх творів. Специфіку сучасних звертань відображено через тексти новел Ірен Роздобудько як однієї з найбільш успішних українських письменниць сьогодення, твори якої досить актуальні. Особливу увагу приділено аналізу граматичних форм звертань та їхніх структурних особливостей у текстах. Розглянуто основні підходи до вивчення звертання в лінгвістиці, висвітлено погляди мовознавців на його граматичну природу.

Біографії авторів

Леся Алтицева, Національна академія Служби безпеки України

кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри ділового українського мовлення Національної академії Служби безпеки України (Україна)

Лариса Голіченко, Національна академія Служби безпеки України

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри ділового українського мовлення Національної академії Служби безпеки України (Україна)

Посилання

Алексєєва Н. О., Толстокора Н. Г. Звертання як синтаксична одиниця. Теоретичний і дидактичний аспекти. Вивчаємо українську мову та літературу. 2010. № 35/36. С. 14–24.

Буслаев Ф. И. Историческая граматика русского языка. Москва : Учпедгиз, 1959. 623 с.

Вихованець І. Р. Система відмінків української мови : монографія. Київ : Наук. думка, 1987. 231 с.

Волчанська Г. Функції звертання в прозових творах Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія : Філологічні науки. 2010. Вип. 92. С. 293–299.

Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. 2014. Вип. 1 (31). С. 314–320.

Єрмоленко С. Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі прози Оксани Забужко. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 36. Т. 1. С. 30–33. URL : http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/10.pdf (дата звернення: 18.11.2020).

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк : БАО, 2011. 992 с.

Межов О. Функціональне навантаження вокативів у творах Василя Стуса. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2014. Серія 44. С. 181–188.

Скаб М. С. Семантико-синтаксичні функції українського вокатива. Мовознавство. 1987. № 5. С. 62–65.

Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання : навч. посіб. Київ : Вища шк., 1994. 670 с.

Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін. ]; за ред. М. Я. Плющ. Київ : Вища шк., 2001. 430 с.

Пославська Н., Коляда А. Формули мовленнєвого етикету в текстах українських народних казок. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. 2019. Випуск 44. С. 69–82. URL : http://phph.dspu.edu.ua/article/view/187338/201125 (дата звернення: 18.11.2020).

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 7

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІІ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИ