СЕМАНТИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ ІСТОРИЧНОГО ТВОРУ

Автор(и)

  • Наталія Родюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-71-77

Ключові слова:

національна мовна картина світу, національно-культурний компонент, безеквівалентна лексика, фонова лексика, історичний твір

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функціонування етнокультурознавчої лексики та її впливу на національну мовну картину світу. Проаналізовано екстралінгвістичний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша. З’ясовано параметри виділення національно маркованої лексики та скласифіковано її за семантичними критеріями.

Біографія автора

Наталія Родюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Посилання

Бондар М. В. Класифікація національно маркованих одиниць. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 30. Київ, 2015. С. 31–36.

Дяченко Л.М. Логіко-семіотичні особливості мотиваційних моделей слів-символів в українській та російській мовах. Проблеми зіставної семантики: доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф. Київ, 1997. С. 110–114.

Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.). Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 415 с.

Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж : Изд-во Воронежск. ун-та, 1979. 156 с.

Чернишенко І.А. Фактори формування національних мовних картин світу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2007. Вип. 32. С. 158–162.

Шалякіна А. В. Культурно маркована лексика як когнітивний компонент міжкультурної комунікації(на матеріалі американського варіанту англійської мови). Science and Education a New Dimension. Philology, VI(51), Issue: 176, 2018. P. 65–68.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 4

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІ. ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. ТЕОРІЯ НОМІНАЦІЇ