ВІДОБРАЖЕННЯ ВІРУВАНЬ УКРАЇНЦІВ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Тамара Маркотенко ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  • Лариса Мельник

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-55-63

Ключові слова:

українська мова, фразеологічні одиниці, культурно-національна конотація, християнська віра, вірування, звичаї, обряди

Анотація

У статті проаналізовано вислови, що відображають віру й вірування українців, передають звичаї та обряди, пов’язані з народженням і хрещенням дитини. Автори зазначають, що в українській фразеології часто приховані пережитки дохристиянських вірувань, християнських ідей, звичаїв, обрядів, тому дослідження походження й семантики фразеологізмів можливе лише в поєднанні з аналізом відповідних реалій. Залучення зібраних авторами фразеологізмів, стійких виразів із художньої літератури, архівних матеріалів НАН України дозволило проаналізувати фразеологічні одиниці в діахронії та синхронії.

Біографії авторів

Тамара Маркотенко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Україна)

Лариса Мельник

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Україна)

Посилання

Бігусяк М. З лексики родильного обряду у гуцульських говірках. Український діалектологічний збірник. Київ, 1997. Кн. 3. С. 293–301.

Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры : (По материалам родильной обрядности украинцев). Киев : Наук. думка, 1981. 279 с.

Гримич М. Зелені свята. Родовід. 1993. № 5. С. 21–30.

ІМФЕ НАН України, ф. 14-5, од. зб. 449, зош. 2, 3, 4.

Київське Полісся : Етнолінтстичне дослідження / С. С. Березанська та ін. Київ, 1989.

Кухарьонок Н., Російська С. Родильна обрядовість на Поліссі. Народна творчість та етнографія. 1985. № 6. С. 45–48.

Логвин В. Родильна обрядовість українців: минуле й сучасне. Родовід. 1994. № 7. С. 38–43.

Маковій Г. П. Затоптаний цвіт : народознавчі оповідки. Київ : Укр. письменник, 1993. 205 с.

Мельник Л. В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Луганськ, 2001. 206 с.

Митрополит Іларіон (І. Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія. Київ : Обереги, 1992. 424 c.

Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів : У 4-х т. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 1-4.

Оліфіренко В., Пустова Ф. Таємниця духовного скарбу. Із популярного народознавства. Донбас. 1994. № 1-6. С. 43-54.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Наук. думка, 1984. Ч. 1-2.

Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І., Словник символів. Київ : Ред. часопису «Народознавство», 1997. 143 с.

Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. Ленинград : Наука, 1966. 242 с.

Руднев В. А. Обряды народные и обряды церковные [Текст] Ленинград : Лениздат, 1982. 159 с.

Словарь української мови / Упоряд. з дод. власн. матеріалу Борис Грінченко: В 4 т. – Надрук. з вид. 1907-1909 рр. фотоспособом. Київ : Наук. думка, 1996–1997. Т. 1-4.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970-1980. T. I-XI.

Субботин Ю. К. Православные таинства. Москва : Политиздат, 1990. 111 с.

Супруненко В. П. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. Запоріжжя : Берегиня 1993. 135 c.

Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна. Київ : Либідь, 1994. 256 c.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 7

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІ. ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. ТЕОРІЯ НОМІНАЦІЇ