КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ЧИННИКИ СЕМАНТИЧНОЇ ТА ГРАМАТИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ ДІЄСЛІВ «ГРАТИ / ЗІГРАТИ» У ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Соломія Сташків Інститут української мови Національної академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-104-111

Ключові слова:

дієслова грати / зіграти, залежний непредикатний іменник, семантична сполучуваність, граматична сполучуваність, комунікативно-прагматичні чинники, валентність

Анотація

У статті досліджено сполучуваність дієслів грати / зіграти із семантично залежними від них непредикатними іменниками. Умотивовано чотирикомпонентний склад валентної рамки дієслова грати, з’ясовано комунікативно-прагматичні чинники, що визначають вербалізацію різних наборів валентно зумовлених непредикатних іменників. Наголошено на відмінностях реалізації валентностей дієслова зіграти.

Установлено типові детермінанти, використовувані в реченнях із цими дієсловами.

Зроблено висновок про типову експлікацію в музичних текстах двох валентно передбачених компонентів: суб’єктного та інструментального і суб’єктного та об’єктного. Обґрунтовано обмеженішу вербалізацію трьох і чотирьох валентно зумовлених іменників, семантично пов’язаних із дієсловом грати.

Біографія автора

Соломія Сташків, Інститут української мови Національної академії наук України

аспірантка відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови Національної академії наук України (Україна)

Посилання

Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. Київ : Наукова думка, 1987. 232 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ : Наукова думка, 1988. 256 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. члена кореспондента НАН України І. Р. Вихованця. Київ: Українське видавництво «Пульсари», 2004. 400 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: морфологія. Донецьк : ДонДУ, 1996. 437 с.

Кутня Г. В. Семантико-синтаксична категорія валентності у контексті аналізу предикатів. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2009. Вип. 64 (2). С. 9–16

Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності. Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. 208 с.

Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць. Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. 464 с.

ГРАТИ. URL : http://sum.in.ua/s/ghraty (дата звернення: 06. 04. 2020).

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 6

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІІ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИ