ПАРЦЕЛЬОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ ДЛЯ ДІТЕЙ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Руслана Горобець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-97-104

Ключові слова:

парцеляція, парцелят, парцельований член речення, комунікативно-прагматичний аспект, сучасна українська проза для дітей

Анотація

У статті досліджено лінгвостилістичні особливості парцеляції в прозових творах для дітей сучасних українських письменників. Розглянуто основні та доповнювальні функції парцеляції як засобу експресивного синтаксису, визначено основні типи парцелятів, схарактеризовано комунікативно-прагматичні параметри й стилістичну специфіку їхнього використання в контекстах, створених для дітей. Доведено, що найбільш продуктивними в мові сучасних українських творів для дітей є парцельовані присудки, обставини й додатки.

Біографія автора

Руслана Горобець, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськога, асистент кафедри української мови (Україна)

Посилання

Горбач І. М. Художній текст та його комунікативно-прагматичний аспект. Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2012. Вип. 29. С. 32–38.

Жайворонок В.В. Парцеляція. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. Київ: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2000. С. 426.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : монографія. Вінниця : Нова Книга, 2009. 400 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: синтаксис Донецьк : ДонНУ, 2001. 662 с.

Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Стилістика української мови. Київ : Вища шк., 2003. 462 с.

Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. Москва : Русский язык, 2002. 213 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : Вид-во Запорізького держ. ун-ту, 2002. 351 с.

Чернобривец С. Г. Разграничение парцелляции и присоединения на семантико-синтаксическом уровне. Исследования по семантике : сб. науч. ст. Симферополь, 1987. С. 80–84.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 0

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

ІІІ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. СТИЛІСТИЧНІ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИ