СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОЗИЦІЯ» У ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Ірина Денисовець Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-31-13-19

Ключові слова:

транспозиція, неповна (синтаксична) транспозиція, повна (морфологічна) транспозиція, конверсія, субституція

Анотація

У статті висвітлено основні етапи становлення поняття «транспозиція» у парадигмі мовознавчих досліджень закордонних та українських учених, обґрунтовано, що в сучасній лінгвістиці перехід однієї частини мови в іншу названо різними термінологічними одиницями, зокрема трансформація, транспозиція, конверсія, трансляція тощо. Визначено, що функціонування різних термінів для позначення змісту того самого явища свідчить про суперечливість процесу переходу частин мови, адже воно досліджується з різних позицій. З’ясовано, що транспозиція в широкому значенні – перехід знака з одного класу в інший – функціонує на всіх рівнях мовної системи і є одним із найважливіших механізмів. Окреслено, що у вужчому значенні транспозиція, або функційна транспозиція, – перехід слова (чи основи слова) з однієї частини мови в іншу або його використання у функції іншої частини мови. Проаналізовано, що цей процес лінгвісти ототожнюють з морфолого-синтаксичним способом словотворення. Висвітлено також і новітній підхід у сучасному мовознавстві, відповідно до якого транспозицію не визначають як словотвірне явище.

Біографія автора

Ірина Денисовець, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна).

Посилання

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1955. 416 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.

Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. 232 с.

Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия. Вопросы языкознания. 1974. № 5. С. 64–76.

Курилович Е. Очерки по лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. 456 с.

Лукин М. Ф. Критерии перехода частей речи в современном русском языке. Филологические науки. 1986. № 3. С. 32 – 43.

Соболева П. А. О понятии парадигмы в формообразовании и словообразовании. Лингвистика и поэтика. Москва : Наука, 1979. 139 с.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Москва : Прогресс, 1988. 654 с.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Ленинград : Просвещение, 1941. 620 с.

##submission.downloads##


##article.numberofviews## 10

Опубліковано

26-03-2021

Номер

Розділ

І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МОВИ