Про журнал

Рік заснування: 1999

Тематика: лінгвістика

Реферативні бази даних:   Електронну версію журналу включено до баз Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Збірник проіндексовано в міжнародній базі  ICI Journals Master List.

ISSN 2521-1307 (Online)

ISSN 2521-1293 (Print)

DOI: 10.31652/2521-1307

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23853-13693ПР від 03.04.2019

Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено як друковане періодичне видання, що включається до Переліку наукових фахових видань України, наказом Міністерства освіти і науки України (Додаток № 12 до наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016), внесений до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (категорія «Б») з галузі філологічні спеціальності – 035, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. (додаток 5)  http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/76803.

Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Головний редактор: Барань Єлизавета Балажівна, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці ІІ, м. Берегове)

Заступник головного редактора: Амеліна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

Відповідальний секретар: Прокопчук Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця)

Адреса редакції: 21101, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Телефон: (0432)27-55-89

E-mailnaukovizap@gmail.com