Загальна інформація

Кафедра образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена 1 вересня 2020 року. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології), 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) та 023 Образотворче мистецтво (Декоративне мистецтво, реставрація) ступенів вищої освіти бакалавра та магістра. Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 80 фахових навчальних дисциплін, здійснюють керівництво написанням кандидатських та докторських дисертацій, курсових та дипломних робіт студентів, керівництво навчальними і педагогічними практиками. Для забезпечення якості нвчально-виховного процесу обладнані навчальні кабінети й лабораторії: лабораторії робочих машин та енергетичних машин, електротехніки, теорії і методики навчання технологій, основ декоративно-вжиткового мистецтва та технічної творчості учнів, безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, технологій виробництва конструкційних матеріалів тощо. Функціонує низка навчальних майстерень, добре оснащених навчальним і промисловим деревообробним та металообробним обладнанням слюсарної і токарної справи, ручної та механізованої обробки деревини, швейної справи, цех з виготовлення меблів. Нині на кафедрі працює 17 викладачів: доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, професор, в. о. декана факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Т. П. Зузяк; кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій С. В. Подолянчук; кандидат технічних наук, доцент В. С. Гаркушевський; кандидат педагогічних наук, професор Д. І. Коломієць, кандидати педагогічних наук, доценти С. Д. Цвілик, О. В. Марущак, В. В. Соловей, А. Я. Матвійчук, А. В. Іванчук, І. В. Савчук, Л. В. Плазовська; заслужені діячі мистецтв України О. С. Шинін та Ф. В. Панчук; кандидати педагогічних наук, старші викладачі В. М. Глуханюк, І. В. Шимкова; асистенти Н. В. Вусик, В. В. Полторацька. Забезпечувати навчальний процес на кафедрі допомагають 4 майстри виробничого навчання О. В. Назаров, Ю. В. Бабчук, Г. Ф. Чадюк, А. В. Грицак; 5 старших лаборантів – Л. А. Салацінська, Н. І. Зінченко, В. Л.Стінянський, Н. Ю. Сухорукова, Т. Д. Костюк.

В. о. завідувача кафедри: доцент, кандидат педагогічних наук Оксана Василівна Марущак.