Збірники наукових праць та наукові заходи

Icon

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць, 2021 (Випуск 3)

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – 136 с.

Icon

Програма VІ Міжнародної науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво» 26-27 листопада 2020 року м. Умань

Icon

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених» 24 листопада 2020 року

Icon

Програма І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ 30 жовтня 2020 року

Icon

ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ 30 жовтня 2019 року

Icon

Програма Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ 30 жовтня 2018 року

Icon

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ 28 листопада 2018 року

All-Ukrainian scientific and practical conference of higher education graduates and young scientists GRAPHICAL PREPARATION AS A PROFESSIONAL EDUCATION TEACHER OF LABOUR TRAINING AND TECHNOLOGIES November 28, 2018

Icon

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць 2020, Вип. 2

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва:
теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 2. – 192 с.

Icon

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. 2020, Вип. 1

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – 228 с.

Icon

Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць 2019

Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. – Вип. 3. – 192 с.