Освітня діяльність

Icon

Проєкт освітньо-професійної програми Бакалавра «Декоративне мистецтво» 2021

Проєкт освітньо-професійної програми бакалавра «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво. Кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації. Художник декоративного мистецтва. Викладач мистецької школи

Icon

Пояснювальна записка до навчального плану ступеня вищої освіти бакалавра

Код та найменування спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Освітньо-професійна програма Декоративне мистецтво
Форма навчання денна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 120
кредитів/1 роки 10 місяців
Навчальний план, затверджений Вченою радою університету_ __Протокол №1 від 30.08 2019 року
(Дата та номер протоколу)
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) Стандарт вищої освіти зі спеціальності 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрації затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 24.05.2019 р. № 725
Відповідність вимогам професійного стандарту ( в разі
наявності) ________________________________________________
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста

Icon

Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2020

Icon

Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2019

   Силабуси

   Icon

   Художнє скло та кераміка

   Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
   Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
   Освітня програма: Декоративне мистецтво на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
   2020-2021 н.р.

   Icon

   Хімія (за професійним спрямуванням)

   Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
   Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
   Освітня програма: Декоративне мистецтво На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
   2019-2020 н.р.

   Icon

   Теорія та практика реставраційних робіт

   Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
   Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
   Освітня програма: Декоративне мистецтво На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
   2019-2020 н.р.

   Icon

   Теорія та історія мистецтва

   Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
   Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітня програма: Декоративне мистецтво На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
   2019-2020 н.р.

   Icon

   Сучасні напрями мистецтва візуального середовища

   Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
   Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
   Освітня програма: Декоративне мистецтво На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
   2019-2020 н.р.

   Обов’язкові дисципліни

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Скульптура» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Скульптура» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Рисунок і живопис» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Рисунок і живопис» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної практики «Пленер» 2020-2021

   Робоча програма навчальної практики «Пленер» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Художньо-прикладна графіка та перспектива» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Художньо-прикладна графіка та перспектива» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія мистецтва» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія мистецтва» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Методика навчання фахових дисциплін у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Методика навчання фахових дисциплін у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Матеріали і технології в декоративному мистецтві» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Композиція та кольорознавство» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Композиція та кольорознавство» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Композиція та кольорознавство» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та практика реставраційних робіт» 2019-2020

   Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та практика реставраційних робіт» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2019-2020

   Вибіркові дисциліни

   Icon

   Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки

   Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки СВО бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітня програма «Декоративне мистецтво» вступу 2021 року

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження творів мистецтва» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження творів мистецтва» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Художня культура світу» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Художня культура світу» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум з художньої обробки текстильних матеріалів та шкіри» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум з художньої обробки текстильних матеріалів та шкіри» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Етнологічний мистецький практикум» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Етнологічний мистецький практикум» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні арт-практики і візуальна комунікація» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні арт-практики і візуальна комунікація» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальної дисципліни «Галерейна та виставкова діяльність» 2020-2021

   Робоча програма навчальної дисципліни «Галерейна та виставкова діяльність» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальої дисципліни «Практикум з художньої обробки текстильних матеріалів» 2019-2020

   Робоча програма навчальої дисципліни «Практикум з художньої обробки текстильних матеріалів» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2019-2020

   Icon

   Робоча програма навчальої дисципліни «Художнє скло та кераміка» 2020-2021

   Робоча програма навчальої дисципліни «Художнє скло та кераміка» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Icon

   Робоча програма навчальої дисципліни «Практикум з художньої обробки деревини та металу» 2020-2021

   Робоча програма навчальої дисципліни «Практикум з художньої обробки деревини та металу» для студентів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітно-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 2020-2021

   Гуртки

   Відгуки роботодавців

   Анкетування

   Icon

   Рекомендації Центру внутрішнього забезпечення якості освіти

   Рекомендації Центру внутрішнього забезпечення якості освіти

   Icon

   Звіт  Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування викладачів, які забезпечують викладання дисциплін за ОП 023

   Звіт  Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування викладачів, які забезпечують викладання дисциплін за ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста)

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання освітнього середовища у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання освітнього середовища у ВДПУ в ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання професіоналізму викладачів у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання професіоналізму викладачів у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання та академічної доброчесності у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання та академічної доброчесності у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання якості організації дистанційного навчання впродовж ІІ семестру 2019-2020 н. р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання якості організації дистанційного навчання у ВДПУ впродовж другого семестру 2019-2020 н.р.

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2019-2020 н. р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

   Icon

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 щодо оцінювання якості освітньої програми у ІІ семестрі 2019-2020 н. р.

   Звіт Центру внутрішнього забезпечення якості освіти за результатами онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» І курсу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) щодо оцінювання якості освітньої програми у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

    Анкети учасників освітнього процесу ОП 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на базі молодшого спеціаліста) за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

    Викладачі

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyNfpjWfhScpkeBw-jCGmAHIl8X6J272jg2PVHZ38xJS2PPg/viewform?usp=sf_link

    Студенти

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejnfGQZLg7quTMCqSx9hhuU3sZ7kfOfKGtZGqy5jo4TEfqjQ/viewform?usp=sf_link

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCeZabBGP2qIFJOAOktiUNrJ7h8jpUqbPveNvBqmG4qyEtg/viewform?usp=sf_link

    Угоди про співпрацю факультету

    Icon

    Договір про співробітництво з підприємством «Художньо-виробничий комбінат»

    Договір про співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Підприємством «Художньо-виробничий комбінат»

    Icon

    Договір про науково-технічне, навчально-методичне та культурне співробітництво з Вінницьким обласним художнім музеєм 2019

    Договір про науково-технічне, навчально-методичне та культурне співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницьким обласним художнім музеєм

    Icon

    Договір про співробітництво з Ладижинським міжшкільним навчально-виробничим центром по розвитку художніх промислів та народних ремесл «СПАДЩИНА» 2020

    Договір про співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Ладижинським міжшкільним навчально-виробничим центром по розвитку художніх промислів та народних ремесл «СПАДЩИНА» 2020

    Icon

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво з Жмеринським міським історичним музеєм 2019

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Жмеринським міським історичним музеєм

    Icon

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво з Комунальною організацією “Вінницький обласний центр народної творчості” 2019

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Комунальною організацією “Вінницький обласний центр народної творчості” 2019

    Icon

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм 2019

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм 2019

    Icon

    Договір про співробітництво із закладом “Вінницька дитяча художня школа” 2019

    Договір про співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Закладом “Вінницька дитяча художня школа” 2019

    Icon

    Договір про співробітництво з Вінницькою дитячою музичною школою №2 2020

    Договір про співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницькою дитячою музичною школою №2 2020

    Icon

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво з Вінницькою обласною організацією Національної спілки художників України 2019

    Договір про навчально-методичне та культурне співробітництво між Факультетом математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницькою обласною організацією Національної спілки художників України

    Icon

    Договір про співпрацю з Калинівським технологічним технікумом 2018

    Договір про співпрацю між Калинівським технологічним технікумом і факультетом математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

    Угоди про співпрацю університету

    Icon

    Угода між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та Львівською національною академією мистецтв 2021

    Icon

    Угода про співпрацю з Вінницькою дитячою школою мистецтв 2020

    Угода про співпрацю між Вінницькою дитячою школою мистецтв і Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського 2020

    Icon

    Угода про співпрацю з Вінницьким обласним художнім музеєм 2020

    Угода про співпрацю між Вінницьким обласним художнім музеєм і Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського 2020

     Презентація навчальної дисципліни «Галерейна та виставкова діяльність»

     Презентація навчальної дисципліни «Декор і художнє оформлення текстильних матеріалів»

     Презентація навчальної дисципліни «Етнологічний мистецький практикум»

     Презентація навчальної дисципліни «Іконопис»

     Презентація навчальної дисципліни «Культурна спадщина України та світу»

     Презентація навчальної дисципліни «Народне мистецтво Поділля»

     Презентація навчальної дисципліни «Практикум з художьої обробки текстильних матеріалів»

     Презентація навчальної дисципліни «Психологія і філософія мистецтва»

     Презентація навчальної дисципліни «Сакральне мистецтво»

     Презентація навчальної дисципліни «Сучасні напрями мистецтва візуального середовища»

     Презентація навчальної дисципліни «Художні ремесла і промисли Поділля»

     Презентація навчальної дисципліни «Дослідження творів мистецтва»

     Презентація навчальної дисципліни «Практикум з художньої обробки деревини та металу»

     Презентація навчальної дисципліни «Практикум з декору і художнього оформлення текстильних матеріалів та шкіри»

     Презентація навчальної дисципліни «Художнє скло та кераміка»