Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали

Icon

Програма комплексного екзамену з фахових дисциплін з методикою їх навчання атестації здобувачів вищої освіти

Icon

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентів ступеню вищої освіти «Бакалавр» спеціальності «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентів ступеню вищої освіти бакалавра спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» освітньої програми: Декоративне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво

Icon

Курсова робота з методики навчання фахових дисциплін у дитячих спеціалізованих художніх і мистецьких закладах освіти: методичні рекомендації

Icon

Методичні рекомендації до курсової роботи з композиції та кольорознавства

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентів з методики навчання фахових дисциплін у дитячих спеціалізованих художніх і мистецьких закладах освіти ступеню вищої освіти бакалавра спеціальності «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» освітньої програми: Декоративне мистецтво»

Icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис і скульптура»