[wpb_menu_accordion menu=”Kaf history world” icon=”” accordion=”no”]

Вибіркові дисципліни

1. Військово-політичні блоки ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст.

2. Нато: історія та сучасність

3. Основні тенденції розвитку цивілізацій на початку ХХІ ст.

4. Сучасні проблеми світового розвитку

Допоміжний матеріал

Навчально-методичний посібник. Кваліфікаційні роботи з історії. 2020 р.

Програма екзамену “Всесвітня історія та методика її викладання”

Перелік дисциплін,
що читаються викладачами кафедри всесвітньої історії

 • Вступ до історії
 • Історія первісного суспільства
 • Історія стародавнього світу
 • Історія слов’янських народів
 • Історія середніх віків
 • Історія слов’янських народів
 • Джерелознавство історії України
 • Нова і новітня історія країн Європи і Америки
 • Нова і новітня історія країн Азії і Африки
 • Історія світової культури
 • Історія слов’янських народів
 • Нова і новітня історія країн Європи і Америки
 • Історіографія всесвітньої історії
 • Нова і новітня історія країн Азії і Африки
 • Історія світової культури
 • Історія міжнародних відносин
 • Актуальні питання історіографії та джерелознавства
 • Сучасні проблеми світового розвитку
 • Європейські інтеграційні процеси
 • Організація та методика написання магістерських робіт з історії
 • Тоталітарні режими в історії ХХ ст.
 • Актуальні проблеми всесвітньої історії
 • Історіографія та джерелознавство в дослідженні історії
 • Організація та методика підготовки й написання дисертаційного дослідження з історії