Категорія Наука

«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б)

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.). В…

Науково-практична конференція «Психотерапія – сучасна наука про людину»

Викладачі та студенти кафедри психології та соціальної роботи взяли участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психотерапія – сучасна наука про людину», яку організувала Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України.

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б)

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту»,…