Науково-практична онлайн-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»

20-21 травня 2021 року на базі факультету математики, фізики і комп’ютерних наук проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика та інформатики у вищій школі: виклики сучасності», присвячена пам’яті професорів Олександра Андрійовича Панкова та Валентина Степановича Трохименка.

20 травня відбулося пленарне онлайн-засідання конференції. Учасників конференції привітали заступник голови програмного комітету, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор Коломієць Алла Миколаївна, голова організаційного комітету, завідувач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор Ковтонюк Мар’яна Михайлівна та заступник голови організаційного комітету, доктор фізико-математичних наук, доцент Бак Сергій Миколайович.

Співорганізаторами конференції традиційно залишаються Вінницький національний технічний університет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Державний університет імені Моргана (США), Келецький університет імені Яна Кохановського (Республіка Польща). Також у цьому році співорганізаторами конференції виступили знані університети України і Зарубіжжя: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Республіка Польща), Мадридський політехнічний університет (Іспанія), Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

Мар’яна Михайлівна і Сергій Миколайович розповіли про життєві і наукові шляхи колишніх викладачів кафедри математики та інформатики: кандидата фізико-математичних наук, професора Трохименка Валентина Степановича і доктора фізико-математичних наук, професора Панкова Олександра Андрійовича.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

– декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Працьовитий Микола Вікторович. Тема доповіді: «Неперервні функції з локально складною структурою і фрактальними властивостями»;

– доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка, Бокало Микола Михайлович. Тема доповіді: «Про розв’язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності»;

– декан фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор фізико-математичних наук, доцент Барболіна Тетяна Миколаївна. Тема доповіді: «Розв’язування оптимізаційних задач на розміщеннях: огляд останніх результатів»;

– професор кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор технічних наук, професор Федорчук Волододимр Анатолійович та завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович. Тема доповіді: «Адаптивний метод ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем у формі інтегрального оператори Вольтерри»;

– професор кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор Клочко Оксана Віталіївна. Тема доповіді: «Застосування технологій машинного навчання для дослідження освітніх/педагогічних систем».

Усі доповіді викликали великий інтерес і жваві дискусії серед учасників засідання.

21 травня відбулися онлайн-засідання чотирьох секцій третьої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатики у вищій школі: виклики сучасності», присвяченій пам’яті професорів Олександра Андрійовича Панкова та Валентина Степановича Трохименка.

Секція 1. Сучасні проблеми математики

Керівник секції: завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор Бугрій Олег Миколайович.

Секція 2. Сучасні проблеми інформатики. Математичне та комп’ютерне моделювання

Керівник секції: завідувач кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Михалевич Володимир Маркусович.

Секція 3. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти. Моніторинг якості освіти: засоби та технології

Керівник секції: завідувач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор Ковтонюк Мар’яна Михайлівна.

Секція 4. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти

Керівник секції: професор кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор Клочко Оксана Віталіївна.

Секційні доповіді висвітлили широке коло актуальних наукових проблем.

Крім закладів, які були співорганізаторами цього наукового заходу, учасники конференції представили ще й такі заклади:

Вінницька академія неперервної освіти;

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Запорізький національний університет;

Інститут педагогіки НАПН України;

Київський національний торговельно-економічний університет;

Київський торговельно-економічного коледж Київського національного торговельно-економічного університету;

Львівський торговельно-економічний університет;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний університет «Острозька академія»;

Національний університет фізичного виховання і спорту;

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;

Харківська гуманітарно-педагогічна академія;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.